Analizator Audio APx555 B

Kulminacja ponad 30 lat doświadczenia w produkcji najwyższej klasy urządzeń pomiarowych sprawiło, że marka Audio Precision stała się wyznacznikiem standardu wśród producentów specjalistycznych rozwiązań elektroakustycznych i elektroniki użytkowej. Nowa flagowa konstrukcja analizatora APx555 B jest zwieńczeniem tradycji i bezkompromisowym rozwiązaniem skierowanym do najbardziej wymagających inżynierów R&D, którzy szukają najwyższej możliwej jakości, dostępu do szerokiej gamy złącz cyfrowych i analogowych oraz intuicyjnego oprogramowania.

Słuchawki
Mikrofony
Głośniki

Niespotykana wydajność

APx555 B cechuje się najwyższej klasy parametrami, z THD+N na poziomie -120 dB, pasmem przenoszenia wynoszącym 1 MHz i maksymalną liczbą punktów FFT przekraczającą 1,2 miliona punktów, co czyni flagowy analizator niedoścignionym przez konkurencyjne rozwiązania.

Wszechstronność złączy

Analizator APx555 B wyposażony jest w dwa zbalansowane i dwa niezbalansowane złącza wejściowe i wyjściowe, cyfrowe złącza wejściowe i wyjściowe: AES/EBU (XLR), SPDIF (BNC), TOSLINK (OPTICAL) oraz moduł Advanced Master Clock (AMC), pozwalający na synchronizację analizatora z zewnętrznymi urządzeniami, oraz na generację i analizę Jittera. Istnieje możliwość rozszerzenia cyfrowych złączy o dodatkowe moduły, takie jak: Digital Serial, HDMI, PDM i Bluetooth.

(dostępne od wersji v 6.0)

Oprogramowanie APx 500 pozwala na symultaniczne użycie dwóch złączy wejściowych podczas pomiarów audio. Możliwe jest przeprowadzanie pomiarów zarówno na złączach analogowych i cyfrowych, a także na opcjonalnych cyfrowych modułach. Nowa opcja pomiarowa, wraz z szeroką gamą cyfrowych modułów, ułatwia i przyspiesza procesy projektowe i produkcyjne. Pokaz funkcji Multi-Input.

(dostępne od wersji v 5.0)
APx555 z APx v 5.0 poprzez pomiary Funkcji Przeniesienia, pozwala na uzyskanie złożonej odpowiedzi częstotliwościowej wliczając w to wielkość oraz fazę widma, urządzenia poddanego testom. Użycie dowolnego szerokopasm sygnału, takiego jak mowa, muzyka lub szum wraz z możliwością zaprojektowania dowolnej sekwencji testów, umożliwia inżynierom R&D zaprojektowanie dowolnej biblioteki pomiarów, dopasowanej idealnie do wymagań.


Dodatkowo dzięki Funkcji Przeniesienia, analizator APx 555 może zostać wykorzystany jako wielokanałowy analizatory sygnału dynamicznego lub jako dwukanałowy analizator FFT.

(dostępne od wersji v. 4.6)
Oprogramowanie APx500 pozwala na przeprowadzenie pomiarów audio przy pomocy sygnału typu Chirp i sygnału sinusoidalnego przemiatanego logarytmicznie. Użycie tego typu sygnałów w pętli pomiarowej, umożliwia uzyskanie wysokiej jakości, szerokiej gamy wyników, a możliwość wdrożenia tego typu pomiarów w otwartą pętle pomiarową pozwala na sprawne pomiary urządzeń, których sygnał wejściowy lub wyjściowy nie może zostać przekazany bezpośrednio z lub do analizatora np. Odtwarzacze CD lub głośniki smart.

Powstanie Jittera w sygnale audio może prowadzić do powstania zniekształceń w sygnale wyjściowym. Oprogramowanie APx500 pozwala na generację oraz analizę, zapewniając łatwy dostęp do często pomijanych ze względu na koszty i trudność wdrożenia pomiarów. Przeprowadzenie analizy transferu oraz tolerancji pozwala na ujawnienie negatywnego wpływu Jittera na sygnał.

Tworzenie kompleksowych procedur automatyzujących wszystkie działania za pomocą interfejsu GUI, czyni z APx500 najbardziej zaawansowane oprogramowanie pomiarowe dostępny w branży audio. Automatyzacja procesu badawczego odbywa się zarówno z poziomu trybu sekwencyjnego APx500, zewnętrznych kompatybilnych aplikacji, jak i dzięki APx API za pomocą własnych skryptów. Audio Precision udostępnia szeroką gamę przykładów i gotowych rozwiązań obejmujących skrypty dla Visual Basic.NET, C#, MATLAB, LabVIEW, i Python.

By usprawnić i przyspieszyć proces produkcyjny, wszystkie analizatory Audio Precision obsługiwane są przez jedną wspólną platformę. Wszystkie ustawienia, sekwencje pomiarowe i wyniki zapisane w plikach projektowych, mogą w prosty sposób zostać przesyłane i aktualizowane w innych urządzeniach Audio Precision. Oprogramowanie APx500 współpracuje z serią APX oraz serią Legacy, dając możliwość komunikację między nowo powstałymi, a istniejącymi już stanowiskami pomiarowymi.


W celu łatwej prezentacji raportów pomiarowych, klientom lub kontrahentom, APx500 udostępnia szeroką bibliotekę plików raportowych, pozwalającą na wygenerowanie wyników badań przy użyciu: PDF, HTML, Excel, CSV, RTF i MATLAB.

Możliwość pomiarów maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego w RMS i PEAK, DIM, pomiary gęstości widma ze zmiennym w dziedzinie częstotliwości sygnałem sweep oraz inne testy zgodne z CEA-2006 i CEA-490A, sprawiają, że analizator APx555 B jest idealnym rozwiązaniem dla projektantów wysokiej klasy wzmacniaczy mocy. Oprócz standardowych zbalansowanych pomiarów tłumienia, APx555 B pozwala na przeprowadzenie pomiarów CMRR zgodnie z normą IEC60268- 14.15.1. 

Większość współczesnych urządzeń z segmentu elektroniki użytkowej, takich jak odtwarzacze BLU-ray lub telewizory do transmisji danych używają protokołów cyfrowych S/PDIF, Toslink lub HDMI. Oprócz danych audio, sygnał zawiera również informację pomocnicze - metadane. APx Metadata, pozwala na monitorowanie metadanych w sygnale dochodzącym z zewnętrznego urządzenia audio.

Opcje sprzętowe

Moduł ADIO zapewnia zbalansowane wejście i wyjście AES3, AES/EBU, niezbalansowane wyjście i wyjście SPDIF i optyczne wejście i wyjście TOSLINK. Dodatkowym wyposażeniem jest Advenced Master Clock, zapewniający synchronizację z zewnętrznymi urządzeniami oraz generację i analizę Jittera. Moduł ADIO wraz z AMC pozwalają na generację najwyższej jakości sygnałów cyfrowych, zapewniając możliwość przeprowadzenia najbardziej zaawansowanych testów domeny cyfrowej.

Wbudowane rozszerzenie APx ASIO, umożliwia podłączenie i wykorzystanie zewnętrznych interfejsów obsługujących standard ASIO, do pomiarów audio. Interfejsy mogą być częścią toru pomiarowego jak i niezależnym interfejsem pomiarowym. Oprogramowanie pozwala na swobodne korzystanie z, aż 16 kanałów ASIO.

Moduł APx PDM zapewnia łączność z urządzeniami audio zawierającymi złącze wyjściowe PDM (pulse density modulation) np. mikrofony typu MEMS. APx PDM pozwala również na przeprowadzenie pomiarów napięcia DC, zmiennej częstotliwości próbkowania i PSR.

Opcjonalny moduł PDM 16 pozwala na zwiększenie liczby złączy do 16 niezależnych kanałów PDM. Pozwala to na przeprowadzenie pomiarów między poszczególnymi kanałami. Dzięki dodatkowym akcesoriom możliwe są pomiary w kabinach badawczych oddalonych nawet o 10 metrów od stanowiska pomiarowego. Dodatkowo moduł ten zapewnia zasilanie 50 mV dla zewnętrznych urządzeń.

Moduł APx DSIO pozwala na przeprowadzanie szerokiego zakresu testów na poziomie płytek drukowanych. Dodatkowo moduł ten pozwala na bezpośrednie, wielokanałowe połączenie z interfejsem na poziomie układów scalonych przy pomocy takich formatów jak I2S czy TDM.

APx HDMI zapewnia pomiary jakości oraz zgodności formatu sygnału audio na szerokiej gamie profesjonalnych urządzeń audio i elektronice użytkowej. Dzięki możliwości przesyłu sygnałów bezstratnych oraz tych poddanych kompresji, APX HDMI umożliwia minimalizację problemów wynikających z braku kompatybilności, problemami z próbkowaniem czy decymacją.

Opcje oprogramowania

Dla inżynierów zajmujących się walidacją i kompleksowym testowaniem, wielokanałowych przetworników analogowo-cyfrowych, APx555 oferuje opcję APx ADC Test Mode pozwalającą na generację zbalansowanego sygnału analogowego wraz z skalibrowanym napięciem offsetowym DC. Opcja ta jest szczególnie przydatna w testowaniu urządzeń, działających na jednym napięciu zasilania i wymagających wejść z napięciem polaryzacji DC. Opcja ta pozwala również na zaprojektowanie limitu napięcia, aby zapobiec uszkodzeniu testowanego urządzenia.

Opcja SW-SPK-PT zapewnia podstawowy pakiet testów produkcyjnych, pozwalający na przeprowadzenie szerokiej gamy pomiarów głośników w ciągu kilku sekund. Wyniki obejmują pomiary Rub & Buz, podstawowe parametry Thiele-Smalla oraz wielkość i fazę impedancji. Dostępna jest również dodatkowa opcja zapewniająca dostęp do pomiarów wycieków powietrza z obudowy głośnika.

Rozszerzenie SW-SPK-RD zapewnia pełny zestaw testów pomiarowych, dostosowanych do potrzeb inżynierów działów badawczo rozwojowych. Obejmuje kluczowe elektroakustyczne pomiary, razem z pełną charakterystyką parametrów Thiele-small -a, odpowiedzi impulsowej oraz pakiet elektroakustycznych testów produkcyjnych.

Percepcyjny test audio: POLQA (SW-POLQA-2)

Percepcyjny pomiar audio zwracający subiektywną ocenę jakości mowy przy użyciu nowej generacji algorytmu POLQA. (Dzięki obsłudzę technologii DH Voice, 3G, 4G/ LTE stała się następcą dla PESQ).


Percepcyjny test audio: PESQ (SW-PESQ)

Jest poprawioną wersją powszechnie używanego testu oceny jakości mowy na urządzeniach telekomunikacyjnych.


Test zrozumiałości mowy: Pomiary ABC-MRT (SW-ABC-MRT)

Wtyczka APx ABC-MRT jest dodatkowym pomiarem akustycznym w oprogramowaniu APx500 pozwalająca na pomiary zrozumiałości mowy w oparciu o algorytmy ABC-MRT opracowane przez Institute for Telecommunication Sciences (ITS) należącej do United States National Telecommunications and Information Administration (NTIA)


Test zrozumiałości mowy: Współczynnik zrozumiałości mowy (SW-STI)

SW-STI jest wtyczką pozwalająca na przeprowadzenie pomiarów wskaźnika transmisji mowy STI (Speech Transmission Index) przy użyciu metody STIPA.

Opcje sprzętowe

 • Zakres generowanego sygnału sinusoidalnego:

     - 0,001 Hz - 80 kHz (DAC, złącza cyfrowe)

     - 5 Hz - 204 kHz 9 (złącza analogowe)

 • Dokładność częstotliwości:

    - 3 ppm (DAC)

    - 30 ppm (analog)

 • Sygnały pomiarowe IMD: SMPTE, MOD, DFD
 • Maksymalne napięcie wejściowe 26,66 Vrms
 • Dokładność amplitudy  +/- 0,03 dB
 • Płaskość pasma (5 Hz- 20 kHz)  +/- 0,008 dB
 • Szczątkowe THD+N ( dla pasma do 20 kHz)

    - 117 dB +  1.0 µV 

    - Typowy <–120 dB (1 kHz, 2,0 V)

 • Konfiguracja wyjść analogowych: Symetryczne, niesymetryczne, CMTST
 • Wyjściowa częstotliwość próbkowania: 

    - 27kS/s-200 kS/s

    - 27kS/s-108 kS/s (złącze optyczne)

 • Generator sygnału Dolby/DTS: TAK 
 • Zakres VBias dla testów ADC: -0,4 dla  +4,2 VDC

Parametry analizatora

 • Maksymalna wartość napięcia wejściowego: 230 Vpk
 • Maksymalne pasmo przenoszenia: .

    - 1 MHz 

 • Pomiary zniekształceń intermodulacyjnych: SMPTE, MOD, DFD
 • Dokładność pomiaru amplitudy (1 kHz): +/- 0,03 dB
 • Płaskość charakterystyki amplitudowej: (10 Hz - 20 kHz): +/- 0,008 dB
 • Poziom szumów własnych  ≤1,0 µV
 • Analizator pojedynczych harmonicznych H2-H10
 • Maksymalna długość bufora FFT: 1248 FFT
 • Pomiary napięcia stałego: TAK

Wymagania systemowe

 • System operacyjny Microsoft Windows 10 (64-bit)
 • 1 szt. USB 2.0 lub USB 3.0 lub 2szt. dla użycia opcjonalnego switchera. 
 • Procesor Intel i5 lub lepszy, z zegarem minimum 2,5 Ghz, obsługiwane są również procesory AMD o podobnej specyfikacji
 • Minimum 8 GB pamięci RAM (zalecane 16 GB)
 • Połączenie internetowe lub napęd CD-ROM (w celu dostępu do oprogramowania APx500
 • Minimum 1,5 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym. Zalecany jest dysk SSD.
 • Karta graficzna z obsługą SXGA (1280 x 1024). Zalecana jest rozdzielczość 1900 x 1080 lub większa.
 • Więcej informacji dostępnych znajdziesz na stronie.

Uwagi

Wydajność systemu zależy od szybkości procesora: szybszy procesor przyniesie lepsze rezultaty pomiarowe.

Umów się na prezentację

Przeprowadzamy bezpłatne prezentacje rozwiązań

Audio Precision w Warszawie.

Imię
E-mail*
Telefon
Temat zapytania*

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.

WYŚLIJ