Analizatory audio


Analizatory Audio Precision od lat wyznaczają standardy pomiarów audio zarówno w zakresie prac projektowych działów R&D oraz zautomatyzowanych testów produkcyjnych.

Konstrukcja analizatorów pozwala na dostosowania liczby analogowych kanałów połączeniowych, oraz modułów rozszerzających możliwości pomiarowe o protokoły cyfrowe Bluetooth®, HDMI, AES/EBU, SPDIF, czy PDM.


Wspólne dla wszystkich analizatorów oprogramowanie APx500 pozwala na stworzenie skutecznej platformy pomiarowej, umożliwiającej swobodny przepływ danych pomiędzy stanowiskami pomiarowymi, a szeroka biblioteka API na połączenie z zewnętrznymi systemami sterującymi ułatwiając implementacje w dowolny system zarządzania.

APx555

DEDYKOWANY DLA INŻYNIERÓW R&D 
I POMIARÓW PRODUKCYJNYCH
Flagowy analizator Audio Precision, stworzony z myślą o najbardziej wymagających pomiarach audio.
 
Dwukanałowa sekcja analogowa oferuje niespotykanie niskie THD+N <-120 dB. Standardowo analizator wyposażony został w moduł Advanced Digitial I/O (ADIO) wraz z modułem Advanced Master Clock (AMC), które mogą zostać rozszerzone dzięki dodatkowym 3 slotom montażowym.
 
Wspierany przez oprogramowanie APx500, analizator zapewnia gotową bazę zaawansowanych testów audio w pełni automatyzujących pomiary.

Kluczowe cechy:

 
 • Liczba złącz analogowych: Generator: 2, Analizator: 2
 • Liczba slotów na moduły cyfrowe: 4
 • Wbudowany moduł: ADIO, (AES/EBU, TOSLINK, SPDIF)
 • Moduł do pomiarów Jittera
 • THD+N: <-120 dB (1 kHz, 2.0 V)
 • Maksymalne napięcie:
  - Wyjściowe 26,6 V
  - Wejściowe 230 Vpk
 • Pasmo częstotliwościowe:
  - Generator: 5 Hz-204 kHz
  - Analizator: >1MHz
Wielokanałowa seria analizatorów Audio Precision pozwalająca na dostosowanie liczby złączy połączeniowych analizatora i generatora. 
 
Standardowo sekcja analogowa rozszerzona został o moduł DIgital I/O (DIO), oferujący połączenia AES/EBU, SPDIF i TOSLINK, oraz o wolne sloty modułowe pozwalające na rozszerzenie o dodatkowe cyfrowe protokoły.
 
Oprogramowanie APx500 pozwala na stworzenie dedykowanych scenariuszy pokrywających projektowe oraz produkcyjne wymagania pomiarowe wraz z szeroką bibliotekę API umożliwiającą łatwą integrację analizatora w większe systemy zarządzania produkcją.

Kluczowe cechy:

 
 • Liczba złącz analogowych: 
  - APx582B: Generator: 2 Analizator: 8
  - APx585B: Generator: 8 Analizator: 8
  - APx586B: Generator: 8 Analizator: 16
 • Liczba slotów na moduły cyfrowe: 2 lub 4
 • Wbudowany moduł: DIO
 • THD+N: <-103 dB (1 kHz, 2.0 V)
 • Maksymalne napięcie wyjściowe:
  - APx582B: 26,6 Vrms
  - APx585B / APx586B: 14,4 Vrms
 • Maksymalne napięcie wejściowe: 160 Vpk
 • Pasmo częstotliwościowe:
  - Generator: 5 Hz-80,1 kHz,
  - Analizator: >90 kHz z

APx58xB

DEDYKOWANY DO NAJBARDZIEJ
 WYMAGAJĄCYCH POMIARÓW AUDIO

APx52xB

DEDYKOWANY DLA INŻYNIERÓW R&D
I POMIARÓW PRODUKCYJNYCH
Seria analizatorów Audio Precision dostępna wersji 2 i 4 kanałowej.

Niska wartość zniekształceń THD+N połączona z szerokimi możliwościami analizy, pozwala na przeprowadzenie kompleksowych testów projektowych na każdym etapie projektu. 

Wolne sloty modułowe, pozwalają na rozszerzenie połączeń w zakresie cyfrowych protokołów komunikacyjnych, oferując możliwość jednoczesnych pomiarów w domenie analogowej i cyfrowej.

Dedykowane oprogramowanie APx500, zapewnia kompletną bibliotekę testów audio i pełną automatyzację procesów pomiarowych.

Kluczowe cechy:

 
 • Liczba złącz analogowych:
  - APx525B: Generator: 2, Analizator 2
  - APx526B: Generator: 2, Analizator 4
 • Liczba slotów na moduły cyfrowe: 2 lub 4
 • Wbudowany moduł: DIO
 • THD+N: <-108 dB (-110 dB z opcją AG52) (1 kHz, 2.0 V)
 • Maksymalne napięcie:
  - Wyjściowe 21,1 V (26.6 z opcją AG52)
  - Wejściowego 230 Vpk
 • Pasmo częstotliwościowe:
  - Generator: 0,1 Hz-80,1 kHz,
  - Analizator: >90 kHz (>1 Mhz z opcją BW52)
Dwukanałowy analizator Audio Precision, dedykowany produkcyjnym pomiarom audio.
 
Analizator pozwala na jednoczesne pomiary w domenie analogowej i cyfrowej, oferując niskie zniekształcenia THD+N, szeroki zakres pomiarowy oraz wbudowaną sekcją cyfrową z protokołami: AES/EBU, SPDIF, TOSLINK.
 
W połączeniu z oprogramowaniem APx500 stanowi kompletne rozwiązanie, w pełni automatyzujące procesy, a dzięki szerokiej bibliotece API otwarte na zarządzanie z poziomu zewnętrznego systemu operacyjnego.

Kluczowe cechy:

 
 • Liczba złącz analogowych: Generator: 2, Analizator 2
 • Złącza cyfrowe: AES/EBU, SPDIF, TOSLINK
 • THD+N: <-106 dB (1 kHz, 2.0 V)
 • Maksymalne napięcie:
  - Wyjściowe 16 V
  - Wejściowego 125 Vpk
 • Pasmo częstotliwościowe:
  - Generator: 2 Hz-80,1 kHz
  - Analizator: >90 kHz

APx515B

DEDYKOWANY DO
POMIARÓW PRODUKCYJNYCH

APx517B

DEDYKOWANY POMIAROM
ELEKTROAKUSTYCZNYM
Dwukanałowy analizator Audio Precision, dedykowany pomiarom akustycznym i elektroakustycznym głośników, słuchawek i mikrofonów.
 
Wbudowany wzmacniacz mocy oprócz standardowych testów akustycznych pozwala na pomiar impedancji i parametrów
Thiele-Smalla 4-żyłową metodą Kelvina, ograniczając potrzebę dodatkowych akcesoriów.
 
Sekcja analizatora została rozszerzona o wzmacniacze mikrofonowe CCP i Phantom, pozwalając na bezpośrednie podpięcie mikrofonów pomiarowych.
 
Dodatkowy moduł pozwala na rozszerzenie pomiarów m.in o pomiary słuchawek i głośników bluetooth.

Kluczowe cechy:

 
 • Moc wzmacniacza: 35 W @ 2-8 Ω
 • Liczba złączy analogowych: Generator 2, Analizator 2
 • Liczba slotów na moduły cyfrowe: 1
 • THD+N: <– 98 dB +1,9 μV (analizator)
 • Maksymalne napięcie wyjściowe:
  - Wzmacniacz mocy: 17V (wzmacniacz mocy)
  - Wzmacniacz słuchawkowy/Generator: 9 V
 • Maksymalne napięcie wejściowe: 40 Vpk
 • Zasilanie mikrofonowe: CCP, Phantom 48V
 • Pasmo częstotliwościowe:
  - Generator: 0,1 Hz-80,1 kHz
  - Analizator: >90 kHz
Analizator audio
Analizator audio dedykowany projektowym, produkcyjnym i serwisowym pomiarom aparatów słuchowych.
 
Tylny panel analizatora wyposażony został w złącze mikrofonowe
z wbudowanym moduł zasilający CCP, wzmacniacz o mocy 4W,wyjście sygnałowe do pętli indukcyjnej oraz zastępcze zasilanie bateryjne. 
 
APx511 obsługuje bibliotekę funkcji .NET, które automatyzują testy opisane w normach IEC60118-7 i ANSI S3.22. 
 
W środowisku produkcyjnym funkcje te mogą być wywoływane
z dowolnego języka obsługującego .NET lub LabVIEW w celu kontrolowania ustawień wyjściowych i pomiarowych APx511.

Kluczowe cechy:

 
 • THD+N -80 DB @ 2 W / 8 Ω
 • Maksymalne napięcie wyjściowe: 2 W RMS @ 8 Ω
 • Maksymalne wyjście dla cewki: 100 MA RMS @ 20 Ω
 • Maksymalne napięcie wyjściowe: 8,5 VRMS
 • Wbudowany zasilacz mikrofonu CCP

APx511B

DEDYKOWANY PRODUCENTOM
APARATÓW SŁUCHOWYCH

APx516B

DEDYKOWANY DO 
POMIARÓW PRODUKCYJNYCH
Dwukanałowy analizator audio przeznaczony do pomiarów produkcyjnych. Dzięki budowie modułowej, cyfrowe złącze połączeniowe może zostać dostosowane do pomiarów w zakresie, SPDIF, AES/EBU, I2S, Bluetooth ®, PDM, HDMI i innych popularnych protokołów cyfrowych.

Analizator zarządzany jest za pomocą oprogramowania APx500, pozwalając na pełną automatyzację procesów pomiarowych oraz szeroką bibliotekę API umożliwiającą integrację APx516B w dowolny system pomiarowy.

Kluczowe cechy:

 
 • Liczba kanałów pomiarowych: Generator 2, Analizator 2
 • Liczba slotów na moduły cyfrowe: 1
 • THD+N: <-109 dB (1 kHz, 2.5 V)
 • Maksymalne napięcie: wyjściowe 14,4 V, wejściowego 125Vpk
 • Pasmo częstotliwościowe: Generator: 2Hz-80,1 kHz,
  Analizator: >90 kHZ
Klucz licencyjny, umożliwiający dostęp do platformy pomiarowej APx500. Stworzony z myślą o testach produkcyjnych, APx500 FLEX, pozwala na zoptymalizowanie pod kątem liczby kanałów, funkcji pomiarowych i używanych w pomiarach interfejsów wspierających komunikację ASIO.

Forma licencji stałej lub czasowego abonamentu, pozwala na pełną swobodę i optymalizację kosztów związanych z linią produkcyjną.

Kluczowe cechy:

 
 • Liczba kanałów pomiarowych: 2, 4 lub 8
 • Pomiary w domenie analogowej i cyfrowej
 • Kompatybilny ze sterownikami ASIO
 • Dostęp do API i dokumentacji VB.NET, C#.NET, MATLAB i LabVIEW
 • Forma licencji: stała lub abonamentowa

APx500 FLEX

DEDYKOWANY DO 
POMIARÓW PRODUKCYJNYCH

moduły pomiarowe

Modułowa konstrukcja analizatorów APx pozwala na ich dostosowanie do pomiarów audio w zakresie wybranych protokołów cyfrowych. Razem z sekcja analogową, moduły pozwalają na stworzenie kompletnego systemu pomiarowego, w pełni spełniającego wymagania pomiarowe.

ADVANCED DIGITAL I/O

DIGITAL SERIAL I/O

BLUETOOTH DUO

HDMI + ARC

PDM

PDM 16

aKCESORIA

Akcesoria pomiarowe

Akcesoria GRAS

APx500

platforma pomiarowa APx500

Uzupełnieniem analizatorów Audio Precision jest wspólna platforma pomiarowa APx500, zapewniająca dostęp do szerokiej bazy gotowych funkcji pomiarowych oraz umożliwiająca korzystanie z wielu opcji automatyzacji zarówno z poziomu programu jak i poprzez API.

SKONSULTUJ SWÓJ WYBÓR

ZE SPECJALISTĄ

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową konsultację. 

Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Imię
E-mail *
Telefon
Temat zapytania *

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.