Analizatory Audio serii APx58x B

Seria Analizatorów APx58x B została zaprojektowana specjalnie by zapewnić możliwość wykonywania wielokanałowych pomiarów audio zarówno wśród profesjonalnych rozwiązań elektroakustycznych, jak i szerokiej gamy elektroniki użytkowej. Analizatory te pozwalają na dostęp do wielu niezależnych kanałów, umożliwiając przeprowadzanie złożonych sekwencji pomiarowych, co prowadzi do usprawnienia i przyspieszenia pracy w działach badawczo rozwojowych oraz podczas testów produkcyjnych.

Dostępne wersje:

APx586 B jest wielokanałowym analizatorem, wyposażonym w 16 niezależnych wejść i 8 wyjść audio.

APx585 B jest wielokanałowym analizatorem, wyposażonym w 8 niezależnych wejść i wyjść audio.

APx582  jest wielokanałowym analizatorem, wyposażonym w 8 niezależnych wejść i 2 niezależne wyjścia audio. 

Analizatory z serii APx58x łączą dostęp do szerokiej biblioteki wielokanałowych testów z łatwym, błyskawicznym i intuicyjnym sterowaniem, zapewniając m.in.:

 • Pomiary fazy i przesłuchów pomiędzy kanałami 
 • Niezależny pomiary maksymalnej mocy na wszystkich kanałach w tym samym czasie
 • Wsparcie dla switcherów, pozwalających na rozszerzenie analizatora do 192 kanałów.


Wszechstronne złącza cyfrowe

Wszystkie analizatory serii APx58x B zostały wyposażone w moduł cyfrowy, zapewniający połączenie poprzez złącza AES/EBU, Toslink i SPDIF. Dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy cyfrowych interfejsów poprzez zakup dodatkowych modułów takich jak HDMI, PDM, Bluetooth i AMC, oferując niespotykaną wśród innych producentów mnogość połączeń.


Jednoczesna analiza wielu kanałów pozwala nie tylko na usprawnienie pracy i skrócenie czasu przeznaczonego na testy, lecz również na otrzymanie niezależnych wyników, pochodzących ze wszystkich kanałów wejściowych i wyjściowych.


Dzisiejsze urządzenia audio często wyposażone są w więcej niż dwa kanały. Od telewizorów, amplitunerów kina domowego i komputerów, obsługujących 8 kanałowe formaty dźwięku przestrzennego, do profesjonalnych wielokanałowych mikserów audio. Konwencjonalne rozwiązania umożliwiające pomiary większej ilości kanałów jedynie poprzez switchery ograniczają możliwości jednoczesnych pomiarów przesłuchów i fazy oraz spowalniają pomiary, wydłużając przy tym zarówno procesy projektowe, jak i pomiarowe.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania APx 500 6.0v pozwala na wykonanie symultanicznych pomiarów przy użyciu wielu złącz wejściowych jednocześnie. Pozwala to na równoczesną analizę sygnałów poprzez źródła analogowe oraz cyfrowe, również tych z opcjonalnych modułów. Nowa funkcjonalność wraz z dodatkowymi złączami modułowymi pozwola na przyspieszenie procesów testowych i zwiększenie efektywności badań. Pokaz funkcji Multi-Input.

(dostępne od wersji v5.0)

Pomiary funkcji przeniesienia są niezwykle ważne w procesie projektowania oraz testów produkcyjnych. Oprogramowanie APx500 zapewnia kompleksową odpowiedź częstotliwościową, zawierającą informację o wielkości i fazie widma dla urządzeń audio. Użycie w procesie analizy dowolnego szerokopasmowego sygnału pozwala na użycie produktów z serii APx jako wielokanałowych analizatorów sygnału poddanego FFT i sygnału dynamicznego. Złożone odpowiedzi częstotliwościowe badanego urządzenia mogą zostać udostępnione poprzez zastosowanie w procesie analizy widma sygnałów takich jak: mowa, szum czy muzyka.

(Dostępne od wersji v4.6)

Przeprowadzanie pomiarów w pętli przy użyciu oprogramowania APx500 jest możliwe za pomocą modulowanego sygnału sinusoidalnego oraz sygnałów typu Chirp. Wprowadzenie tego typu sygnałów do procesu pomiarowego pozwala na zmierzenie wielu kluczowych parametrów w krótkim czasie. Zaimplementowanie bodźców w otwartej pętli pozwala na efektywne i łatwe przeprowadzenie testów pomiarowych szczególnie w przypadku urządzeń smart, m. in. inteligentnych głośników, czy smartfonów. Bodźce mogą rozpoczynać i kończyć się na badanym urządzeniu lub serwerze podłączonym do urządzenia.

Powstanie Jittera w sygnale audio może spowodować zdegradowanie jakości i zniekształcenia w sygnale wyjściowym. Niestety ze względu na oszczędność pieniędzy i czasu pomiary Jittera są często pomijane na etapie projektowym. Analizatory serii APx 58x B pozwalają w łatwy sposób przeprowadzić pomiary analizy transferu i tolerancji Jittera, pozwalając na ujawnienie wniesionych zniekształceń.

Kompleksowe procedury automatyzujące przeprowadzanych testów oraz interakcja z zewnętrznymi aplikacjami czynią oprogramowanie APx500 najbardziej zaawansowanym interfejsem pomiarowym w branży audio. Dzięki APx API możliwe jest tworzenie zewnętrznych interfejsów oraz aplikacji zarządzających analizatorami Audio Precision. Do dyspozycji użytkowników dostępne są liczne skrypty dla Visual Basic.NET, C#, MATLAB, LabVIEW, and Python.

Użycie jednej wspólnej aplikacji do zarządzania wszystkimi analizatorami Audio Precision pozwala na łatwy i szybki przepływ danych pomiędzy stanowiskami pomiarowymi. Pliki projektowe zawierające scenariusze badawcze, ustawienia i wyniki badań mogą w łatwy sposób zostać odczytane i modyfikowane na innych analizatorach Audio Precision, usprawniając pracę i komunikację pomiędzy działami badawczo-rozwojowymi i produkcyjnymi. Kompatybilność oprogramowania wśród serii Legacy i APx B pozwala na możliwość utrzymania łączności pomiędzy nowymi i już obecnymi stanowiskami pomiarowymi. Dodatkowo pliki projektowe mogą zawierać pliki z sygnałami testowymi, jak i obrazy.


Oprogramowanie APx500 automatycznie generuje szeroką gamę raportów prezentujących wyniki badań w formie wykresów oraz tabel. Eksport wyników w formatach PDF, HTML, Excel, CSV, RTF lub MATLAB pozwala na łatwą prezentację wyników badań klientom lub producentom kontraktowym.

Rozszerzenie APx METADATA odpowiedzialne jest za analizę, dekodowanie i wyświetlanie metadanych podczas rejestracji sygnału z testowanego urządzenia. Pomiar pełnej informacji o sygnale, zawierającej zarówno sam sygnał, jak i informację pomocnicze (metadane), jest niezbędny w celu poprawnej analizy sygnałów domeny cyfrowej.

Opcje sprzętowe

Opcjonalny moduł AG52 został zaprojektowany specjalnie do testów wzmacniaczy mocy. AG52 zwiększa maksymalne napięcie wejściowe analizatora z 21.21 Vrms do 26.66 Vrms, zmniejsza wartości parametru THD+N do -110 dB i pozwala generować sygnał DIM100, 30 oraz fale kwadratowe z czasem narastania wynoszącym 2 ms.

Opcjonalny moduł Advance Digital I/O zapewnia dostęp do cyfrowych złączy wejściowych i wyjściowych: optyczne (Toslink), zbalansowane złącze AES/EBU (XLR) i niezbalansowane złącze SPDIF (BNC).

Moduł AMC (Advence Master Clock) został zaprojektowany w celu przeprowadzenia analizy jittera w cyfrowych modułach, takich jak ADIO i PDM, oraz generacji i odbioru sygnału zegara, pozwalającego na synchronizację analizatorów serii APx58x B z zewnętrznymi urządzeniami.

Rozszerzenie APx ASIO umożliwia komunikację pomiędzy oprogramowaniem APX500 i zewnętrznymi interfejsami obsługującymi standard ASIO. Konfiguracja pozwala na użycie aż 16 kanałów ASIO.

Najnowszy moduł APx Bluetooth Duo™ zapewnia szybsze parowanie z urządzeniami, zwiększenie funkcji pomiarowych i szerszy wybór kodeków A2DP. APX DUO wspiera Bluetooth v.4.2,HSP v1.2, HFP v.17,A2DP v1.3. i AVRCP v1.4., a dzięki lepszemu ekranowaniu RF staje się idealnym rozwiązaniem dla środowiska produkcyjnego.


Uwaga: APx Bluetooth DUO obsługiwany jest przez oprogramowanie APx500 od wersji v4.5 i może zostać zainstalowany w obudowie “TYPU E” (produkowanej od sierpnia 2012)

PDM 16 jest modułem rozszerzającym możliwości analizatora do 16 kanałów PDM. Taka duża ilość niezależnych torów pozwala na dokładne próbkowanie informacji o fazie między kanałami. Zewnętrzny interfejs wraz z modułem PDM 16 zapewnia możliwość przeprowadzania pomiarów mikrofonów MEMS w komorach bezechowych oddalonych nawet do 10 m od stanowiska pomiarowego. Dodatkowo moduł zapewnia zasilanie dla zewnętrznego urządzenia o wartości 50 mV.

Moduł APx PDM pozwala na przeprowadzanie pomiarów audio oraz pomiarów napięcia DC, PSR i zmiennej częstotliwości próbkowania na urządzeniach wyposażonych w wyjście PDM (np. mikrofony typu MEMS)

Moduł DSIO (Digital Seria In/Out) zapewnia bezpośrednie, wielokanałowe połączenie z poziomu układów scalonych I2S, TDM oraz innych szeregowych interfejsów.

Moduł APx HDMI pozwala na przeprowadzenie pomiarów jakości sygnału audio wraz ze zgodnością formatu poprzez port HDMI. Powszechność występowania tego złącza wśród najnowszych urządzeń elektroniki użytkowej, takich jak telewizory, odtwarzacze blu-ray lub DVD, powoduje, że seria APx58x B staje się idealnym rozwiązaniem w trakcie projektowania i testowania urządzeń z segmentu RTV. Obsługiwanie przez moduł zarówno plików nieskompresowanych, jak i tych poddanych kompresji, rozwiązuje problemy związane ze zgodnością komponentów, transkodowaniem, próbkowaniem czy decymacją.

Parametry generatora

- Szczątkowe THD+N ( dla pasma do 20 kHz)

 • Zakres generowanego sygnału sinusoidalnego 5 Hz - 80,1 kHz
 • Dokładność częstotliwości 3 ppm
 • Sygnały pomiarowe IMD: SMPTE, MOD, DFD
 • Maksymalne napięcie wejściowe:
  - 14,4 Vrms ( APx585 B & APx586 B)
  - 26,66 Vrms (APx582 B)
 • Dokładność amplitudy  +/- 0,05 dB
 • Płaskość pasma (20 Hz- 20 kHz)  +/- 0,008 dB:
 • 26,66 Vrms (APx582 B)
 • Konfiguracja wyjść analogowych: Symetryczne, niesymetryczne
 • Wyjściowa częstotliwość próbkowania: 
  - 27 kS/s-200 kS/s
  - 27 kS/s-108 kS/s (złącze optyczne)
 • Generator sygnału Dolby/DTS: TAK 

Parametry analizatora

 • Maksymalna wartość napięcia wejściowego: 160 Vpk
 • Maksymalne pasmo przenoszenia: 90 kHz
 • Pomiary zniekształceń intermodulacyjnych: SMPTE, MOD, DFD
 • Dokładność pomiaru amplitudy (1 kHz): +/- 0,05 dB
 • Płaskość charakterystyki amplitudowej (20 Hz - 20 kHz): +/- 0,008 dB
 • Poziom szumów własnych: ≤1,3 µV
 • Analizator pojedynczych harmonicznych d2-d10
 • Maksymalna długość bufora FFT: 1248 FFT
 • Pomiary napięcia stałego: TAK

Wymagania systemowe

 • System operacyjny Microsoft Windows 10 (64-bit)
 • 1 szt. USB 2.0 lub USB 3.0 lub 2szt. dla użycia opcjonalnego switchera. 
 • Procesor Intel i5 lub lepszy, z zegarem minimum 2,5 Ghz, obsługiwane są również procesory AMD o podobnej specyfikacji
 • Minimum 8 GB pamięci RAM (zalecane 16 GB)
  połączenie internetowe lub napęd CD-ROM (w celu dostępu do oprogramowania APx500
 • Minimum 1,5 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym. Zalecany jest dysk SSD.
 • Karta graficzna z obsługą SXGA (1280 x 1024).
 • Zalecana jest rozdzielczość 1900 x 1080 lub większa.
 • Więcej informacji dostępnych pod tym linkiem.

Uwagi

Wydajność systemu zależy od szybkości procesora: szybszy procesor przyniesie lepsze rezultaty pomiarowe

UMÓW SIĘ NA

BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową konsultację. Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Imię
E-mail *
Telefon
Temat zapytania *

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.