apx

GYM Area

Variety of classes

Audio Precision APx500 Flex

APx500 Flex - Nowa definicja elastyczności w pomiarach audio

Nowy analizator audio APx500 Flex, pozwala na wykonywanie pomiarów oprogramowaniem pomiarowym APx z wykorzystaniem komputera PC z współpracującą kartą dźwiękową lub interfejsem audio. Dzięki APx500 Fl...