Nowa, wygodna forma licencjonowania APx500 - Skorzystaj z planu subskrypcyjnego

Audio Precision udostępniło nową formę licencjonowania oprogramowania APx500 zawierającą wszystkie funkcje pomiarowe (z wyłączeniem PESQ i POLQA), opartą na czasowej subskrypcji. Nowa forma pozwala, zarówno na terminową aktualizację posiadanego oprogramowania do najnowszej wersji APx500, jak i czasowy dostęp dla nowych użytkowników, zapewniając niespotykaną jak dotąd elastyczność w zarządzaniu licencją programu. 


Standardowa licencja APx500


Zanim przejdziemy do nowej formy subskrypcji, zdefiniujmy standardową licencję na oprogramowanie APx500. Każdy zakupiony analizator dostarczany jest z dożywotnią licencją na najnowszą, w czasie zakupu urządzenia, wersję oprogramowania APx 500 z możliwością aktualizacji do wszystkich nowszych wydań tej wersji. Oznacza to, że użytkownik może bez ograniczeń korzystać z konkretnej wersji oprogramowania bez wymogu aktualizacji oprogramowania. 


Przykład: Przy zakupie analizatora AP po 1.12.2021 użytkownik otrzymuje dożywotni dostęp do wersji APx500 7.0 i wszystkich pobocznych aktualizacji, takich jak Apx500 7.1, Apx500 7.2.


Standardowa licencja wyposażona jest również w roczny abonament, pozwalający na aktualizację do następnej wersji oprogramowania.


Przykład: Przy zakupie analizatora Audio Precision z wersją oprogramowania Apx500 7.0, użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do aktualizacji oprogramowania APx500 do wersji 8.0.


W przypadku standardowej funkcji licencjonowania dostęp do konkretnych funkcji pomiarowych, zależny jest od zakupionego analizatora AP oraz wyboru dodatkowych pakietów pomiarowych.


Czasowa subskrypcja APx500


Subskrypcja oprogramowania APx500 umożliwia pełny dostęp do obecnej, jak i wszystkich nowych wersji oprogramowania z pełnym pakietem funkcji pomiarowych (z wyłączeniem PESQ i POLQA). Czas trwania subskrypcji zależny jest od wybranego pakietu i może on trwać odpowiednio 1, 3 lub 5 lat.


Przykład: Użytkownik zakupił subskrypcję na 5 lat, uzyskując dostęp do najnowszej wersji oprogramowania APx500 7.0. W okresie trwania subskrypcji, użytkownik posiada dostęp do wszystkich opcji pomiarowych (z wyłączeniem PESQ i POLQA) oraz może zaktualizować swoje oprogramowanie do wszystkich nowych wersji powstałych w czasie trwania subskrypcji licencji.


Formy wykorzystania subskrypcji APx500


  • Nowy użytkownik APx500

Użytkownik nie posiada żadnego analizatora AP i chce uzyskać dostęp do oprogramowania APx500. W takim wypadku zakupiona licencja będzie rozbudowana o klucz licencyjny APx FLEX, umożliwiając przeprowadzenie pomiarów przy użyciu interfejsu audio. Dowiedz się więcej o APx FLEX

  • Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania

Użytkownik posiada analizator Audio Precision ze starszą wersją oprogramowania APx500. Przy zakupie subskrypcji, analizator AP poprzez elektroniczną licencję, zostaje zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania zapewniając czasowy dostęp do nowych funkcji i opcji pomiarowych. Po wygaśnięciu okresu licencji, oprogramowanie wróci do wersji sprzed okresu subskrypcji. 


Uwaga: W przypadku analizatorów z oprogramowaniem starszym niż wersja 4.6, wymagane jest zamówienie przystawki APx KeyBox. Urządzenie jest darmowe - pobierana jest jedynie opłata związana z kosztami przesyłki.


  • Rozszerzenie dostępnych funkcji pomiarowych

Użytkownik posiada analizator Audio Precision lub klucz licencyjny APx FLEX z podstawowym pakietem pomiarowym. Przy zakupie subskrypcji, poprzez elektroniczną licencję. baza dostępnych funkcji pomiarowych zostaje zaktualizowana, zapewniając czasowy dostęp do wszystkich pomiarów oferowanych przez oprogramowanie APx500  (z wyłączeniem PESQ i POLQA). Po wygaśnięciu licencji, oprogramowanie wróci do wersji sprzed wykupionej subskrypcji.


Aktualizację oprogramowania APx500


Na przestrzeni lat Audio Precision wprowadziło szereg aktualizacji i nowych funkcji pomiarowych, ciągle rozwijając możliwości pomiarowe oprogramowania Apx500. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze zmiany pojawiające się na przestrzeni ostatnich wersji Apx500:


- Wsparcie dla systemu GRAS SySCheck2
- Możliwość użycia bodźca Fast Sweep w otwartej pętli pomiarowej
- Nowe opcje pomiarowe dla trybu Bench Mode
- Nowe możliwości w analizie FFT  • APx500 6.0

- Symultaniczne użycie analogowych i cyfrowych złączy wejściowych 
- Nowy sygnał pomiarowy Fast Sweep
- Rozszerzenie pakietu pomiarowego Rub&Buz
  • APx500 5.0

- Nowa funkcja pomiarowa Transfer Function
- Wsparcie dla modułu PDM 16
- Zoptymalizowanie współpracy ze sterownikami ASIO

​Artykuł opracował:

Robert Maćkowiak

​Inżynier produktu

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową, telefoniczną konsultację.

Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

SKONSULTUJ SWÓJ WYBÓR

ZE SPECJALISTĄ

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową konsultację. 

Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Imię
E-mail *
Telefon
Temat zapytania *

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.