Strefa wiedzy

APx500 FLEX - Konfiguracja interfejsów audio

APx500 FLEX - Konfiguracja interfejsów audio

APx500 FLEX stanowi alternatywę dla analizatorów Audio Precision, oferując dostęp do wszystkich funkcji pomiarowych oprogramowania APx500 poprzez interfejsy audio wspierające ASIO. W poniższym artykul...
Mikrofony pomiarowe w automotive i NVH

Mikrofony pomiarowe w automotive i NVH

Sfera przemysłu automotive zawsze była podatnym gruntem dla innowacji i postępu technologicznego. Konieczność zbadania każdego aspektu pojazdu w najdrobniejszych szczegółach doprowadziła do opracowani...
Różne techniki pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej w programie APx500

Różne techniki pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej w programie APx500

Oprogramowanie APx500 stanowi szeroką platformę dostosowaną do wymagań pomiarowych różnych urządzeń audio na różnym etapie prac projektowych lub produkcji.
Generator sygnału w oprogramowaniu APx500 - Część 2: Automatyczna regulacja bodźców podczas pomiarów

Generator sygnału w oprogramowaniu APx500 - Część 2: Automatyczna regulacja bodźców podczas pomiarów

W drugiej części wpisu omówimy dodatkowe funkcje generatora wykorzystujące dostępne automatyzacje.
Generator sygnału w oprogramowaniu APx500 - Część 1: Automatyzacja poziomu generowanego sygnału

Generator sygnału w oprogramowaniu APx500 - Część 1: Automatyzacja poziomu generowanego sygnału

Automatyczna regulacja sygnału generowanego przez analizator audio jest jedną z wielu przydatnych funkcji oprogramowania Audio Precision APx500. Dowiedz się o niej więcej.
Fast Sweep - nowy sygnał pomiarowy w APx500

Fast Sweep - nowy sygnał pomiarowy w APx500

Oprogramowanie Audio Precision APx500 z dwoma głównymi rodzajami funkcji pomiarowych: Continuous Sweep, używającego sygnału typu chirp oraz Stepped Sweep używającego bodźca typu stepped.
Automatyzacja procesu kalibracji mikrofonów

Automatyzacja procesu kalibracji mikrofonów

Automatyzacja procesów pomiarów akustycznych z wykorzystaniem mikrofonów pomiarowych.
Rejestracja odpowiedzi częstotliwościowej

Rejestracja odpowiedzi częstotliwościowej - Continuous Sweep vs Stepped Frequency Sweep

Różnice pomiędzy bodźcami Continuous Sweep i Stepped Frequency Sweep, w kontekście pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej oraz wyniki uzyskane obiema metodami.