Fast Sweep - nowy sygnał pomiarowy w APx500

Pomiary akustyczne rejestrujące zmiany badanego parametru, przy zmianie innej wielkości, są jednymi z podstawowych rodzajów pomiarów akustycznych. Najpopularniejszym przykładem może być tutaj pomiar odpowiedzi częstotliwościowej, przedstawiający zmiany ciśnienia akustycznego w funkcji częstotliwości. W kontekście bodźców przemiatanych częstotliwościowo, oprogramowanie Audio Precision APx500 posiada dwa główne rodzaje funkcji pomiarowych: Continuous Sweep, używającego sygnału typu chirp oraz Stepped Sweep używającego bodźca typu stepped. Różnicę w ich charakterystyce i wynikach otrzymanych za ich pomocą, mogą Państwo znaleźć w artykule o rejestracji odpowiedzi częstotliwościowej.Fast stepped Sweep


W wersji oprogramowania APx500 6.1 zaprezentowany został nowy bodziec Fast Stepped Sweep, będący połączeniem zalet wynikających z wykorzystania Continuous Sweep i Stepped Frequency Sweep. 


Fast Stepped Sweep zachowuje konstrukcję bodźca typu stepped, pozwalając na użycie konkretnej liczby punktów pomiarowych, wraz z możliwością dokładnego ustawienia ich wartości. Pozwala to na uzyskanie wyników w konkretnych punktach pomiarowych, minimalizując ilość danych, których nadmiar często utrudnia analizę charakterystycznych punktów. Do dyspozycji mamy tutaj zmianę punktów pomiarowych w skali logarytmicznej, liniowej, według ISO-R (ustawiając konkretną liczbę punktów w paśmie oktawowym), oraz opcje custom, pozwalającą na dowolne rozmieszczenie punktów pomiarowych. 


Główną cechą wyróżniającą Fast stepped sweep od klasycznego Stepped Sweep jest czas potrzebny na wykonywanie badania. Dotychczas pomiar przy użyciu funkcji stepped zajmował, w zależności od liczby punktów, od kilku do kilkunastu sekund. Fast stepped sweep dzięki swojej konstrukcji pozwala na wykonanie pomiaru w czasie 1 sekundy, zbliżając go pod tym względem do bodźca Continuous Sweep.


Przy podobnym czasie potrzebnym na przeprowadzenie pomiaru, Fast stepped sweep pozwala na przeprowadzenie pomiarów z pominięciem ograniczeń sygnału Chirp. 


Ze względu na swoją charakterystykę Chirp pozwala na przemiatanie częstotliwości jedynie w kierunku od niskich do wysokich częstotliwości. W przypadku pomiarów głośników taka prezentacja bodźca może nieść za sobą pewne konsekwencje. Czas trwania odpowiedzi impulsowej głośnika rośnie wraz ze spotkaniem częstotliwości. Wybrzmiewanie niskoczęstotliwościowych głośników, podczas pomiaru wysokotonowych, może skutkować zniekształceniami w otrzymanych wynikach. Fast swep rozwiązuje ten problem, umożliwiając przemiatanie bodźca również w kierunku od wysokich do niskich częstotliwości. Rozszerzenie możliwości pomiarowych


Jedną z unikalnych funkcji pomiarowych oprogramowania APx500 jest Loudspeaker Production Test, pozwalający na kompleksowe badanie głośników. Funkcja w ciągu kilku sekund  pozwala na zarejestrowanie najważniejszych parametrów głośników, m.in. odpowiedzi częstotliwościowej, parametrów Thiele-Smalla, czy zniekształceń harmonicznych. 


Loudspeaker Production Test udostępnia również pomiary Rub&Buzz, przeznaczone do obiektywnej rejestracji zniekształceń wywołanych błędami w wykonaniu głośników. Wdrożenie w tę kategorię pomiarów sygnału Fast Sweep umożliwiającego rejestrację do dwusetnej harmonicznej sygnału podstawowego, pozwoliło na wdrożenie techniki zwanej Rub&Buz Loudness. Razem z pozostałymi technikami AP-Rub&Buzz, SoneTrac i HOHD Loudspeaker Production Test udostępnia najbogatszą na rynku bibliotekę pomiarów tej kategorii.


Podsumowanie 


Fast Sweep bez wątpienia wprowadza szereg korzyści, umożliwiając zoptymalizowanie pomiarów akustycznych i elektroakustycznych. Razem z dotychczasowym sygnałem chirp, tworzą reprezentacje bodźców, pozwalając na rejestrację niespotykanej wśród innych producentów liczby parametrów akustycznych, w czasie nie przekraczającym kilku sekund.


​Artykuł opracował:

Robert Maćkowiak

​Inżynier produktu

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową, telefoniczną konsultację.

Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Automatyzacja procesu kalibracji mikrofonów
Poprzednie

Automatyzacja procesu kalibracji mikrofonów

Nowe oprogramowanie APx500 7.0
Dalej

Nowe oprogramowanie APx500 7.0

Ostatnio dodane

[Page Title]

Nowy analizator Audio Precision - APx516B

Produkcyjne pomiary audio urządzeń smart

Produkcyjne pomiary audio urządzeń smart

APx500 FLEX - Konfiguracja interfejsów audio

APx500 FLEX - Konfiguracja interfejsów audio

Program Trade-In 2024 -nawet 25% rabatu!

Program Trade-In 2024 -nawet 25% rabatu!

Social media

SKONSULTUJ SWÓJ WYBÓR

ZE SPECJALISTĄ

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową konsultację. 

Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Imię
E-mail *
Telefon
Temat zapytania *

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.