Oprogramowanie Pomiarowe APx - Tryb Sekwencyjny vs Bench Mode

Dzięki zastosowaniu jednego, wspólnego dla wszystkich produktów oprogramowania pomiarowego APx, Audio Precision umożliwia szeroką współpracę, zarówno w obrębie stanowisk pomiarowych jak i różnych działów, pozwalając przeprowadzać kompleksowe pomiary elektroakustyczne na wszystkich etapach produkcji. 


Swobodna wymiana wyników i plików projektowych usprawnia pracę oraz poprawia przepływ informacji zwiększając efektywność, przyspieszając procesy projektowe i produkcyjne. Oprogramowanie APx500 stanowi potężne softwarowe narzędzie, pozwalające zarówno na tworzenie złożonych sekwencji pomiarowych, jak i łatwy i szybki dostęp do poszczególnych testów elektroakustycznych. Połączenie szerokich możliwości z intuicyjnym interfejsem jest możliwe dzięki zastosowaniu w oprogramowaniu APx500 dwóch trybów pomiarowych, łączących nie tylko inne podejście do przeprowadzania pomiarów lecz również inny sposób analizy sygnałów. 

Tryb sekwencyjny

Tryb sekwencyjny stanowiący podstawowy, a we wcześniejszych wersjach oprogramowania jedyny tryb będący na wyposażeniu oprogramowania APx500, został zaprojektowany tak by tworzenie złożonych sekwencji i scenariuszy pomiarowych zostało możliwie jak najbardziej  uproszczone. Tryb umożliwia zarządzanie zarówno analizatorami, akcesoriami i całym przebiegiem pomiarowym, pozwalając na zaplanowanie zmian wykorzystywanych złączy, czy testowanych urządzeń. Pomimo dużych możliwości projektowania złożonych scenariuszy badawczych, Tryb Sekwencyjny pozwala również na łatwe i intuicyjne użycie w procesach produkcyjnym, oferując wglądu w poszczególne grupy badań i przeprowadzenie jedynie niezbędnej części sekwencji badawczej.

Tryb Bench Mode

Tryb Bench Mode został zaprojektowany aby dać użytkownikom pełną kontrolę nad przeprowadzanymi badaniami. Tryb ten cechuje się prostym i łatwym w obsłudzę interfejsem, pozwalającycm na przeprowadzenie wybranych badań w ciągu kilku sekund, bez potrzeby wdrażania ich w scenariusz pomiarowy. Tryb Bench Mode rozszerza możliwości oprogramowania APx500 stając się idealnym rozwiązaniem dla inżynierów produkcyjnych i badawczych poszukujących szybkiego i łatwego dostępu do wybranych przez siebie pomiarów, skracając czas potrzebny na przeprowadzenie testów pomiarowych. 

Na czym polegają różnice?

Oba tryby różnią się nie tylko sposobem podejścia do przeprowadzanych testów, lecz również sposobem przetwarzania analizowanego sygnału. W trybie sekwencyjnym sygnał analizowany jest w dziedzinie częstotliwości. Oznacza to, że po zarejestrowaniu przez analizator, sygnał poddawany jest transformacie Fouriera, a dopiero później jego widmo analizowane jest pod kątem mierzonych wielkości. 


W przypadku trybu Bench Mode sygnał poddawany jest analizie w dziedzinie czasu. Oznacza to, że w tym trybie mierzone parametry uzyskiwane są poprzez obliczenia na nieprzetworzonych chwilowych próbkach audio, pochodzących z przetworników analogowo cyfrowych.


Dla przykładu w trybie sekwencyjnym poziome RMS wyliczany jest na podstawie próbek pozyskanych podczas poddanie sygnału transformacie Fouriera. Następnie na wybranym fragmencie pasma, zgodnym z pasmem przepustowym pomiaru przeprowadzane jest sumowanie wartość średniego kwadratu RMS. Dla kontrastu w trybie Bench Mode poziom RMS obliczany jest z prostego wyliczenia średniej kwadratowej bezpośrednio z dziedziny czasowej sygnału. 


Podany powyżej podział w analizie sygnału ma swoje wyjątki i tak w przypadku pomiarów Quasi Peak Noise tryb sekwencyjny analizuję tę wartość na podstawie sygnału w dziedzinie czasu, a tryb Bench Mode używa transformaty Fouriera dla przedstawienia widma sygnału.


Zastosowanie dwóch trybów w oprogramowaniu APx500 czyni analizatory Audio Precision uniwersalnym narzędziem, pozwalającym na sprostanie wszelkim badawczym problemom. Bogata oferta modeli oraz kompatybilność połączona ze swobodnym przepływem danych pozwoli na przyspieszenie oraz ułatwienie przeprowadzania badań elektroakustycznych na wszystkich poziomach produkcji, zwiększając efektywność i wymianę doświadczeń.   


Tryb Bench Mode stanowi standardowe wyposażenie wielokanałowych analizatorów Audio Precision APx 555, serii APx 58x oraz serii APx 52x. W analizatorach APx 515, APx 517B oraz APx Flex tryb Bench Mode dostępny jest jako odpłatne rozszerzenie (opcja) oprogramowania pomiarowego APx.

​Artykuł opracował:

Robert Maćkowiak

​Inżynier produktu

SKONSULTUJ SWÓJ WYBÓR

ZE SPECJALISTĄ

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową konsultację. 

Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Imię
E-mail *
Telefon
Temat zapytania *

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.