Nowy analizator Audio Precision - APx516B

Nowy analizator Audio Precision - APx516B

Analizator Audio Precision APx516B to kompleksowe rozwiązanie pomiarowe w zakresie elektroakustycznych testów w domenie analogowej i cyfrowej. Najnowsza konstrukcja zapewnia możliwość dopasowania do wymagań pomiarowych i integracji z obecnym środowiskiem, czyniąc go idealnym rozwiązaniem do testów produkcyjnych oraz projektowych pomiarów weryfikacyjnych.


W poniższym artykule przybliżę parametry analizatora, jego najważniejsze cechy i funkcje oraz możliwe obszary integracji.

Parametry sekcji analogowej 


Audio Precision APx516B to dwukanałowy analizator wyposażony w sekcję generatora i analizatora sygnału. Każda sekcja posiada połączenia niezbalansowane w postaci złączy BNC oraz zbalansowane w postaci złączy XLR lub wtyków Banan.

Rys. 1 - Analizator Audio Precision APx516B

W poniższej tabeli przedstawione zostały najważniejsze parametry sekcji analogowej.


Sekcja generatora

Sekcja analizatora 

Zakres częstotliwości

2 Hz - 80 kHz

Maksymalne znamionowe napięcie wejściowe

125 Vpk

Dokładność częstotliwości

3 ppm

Maksymalne pasmo pomiarowe

>90 kHz

Maksymalna amplituda sygnału

(złącze zbalansowane)

14,4 Vrms 

Dokładność częstotliwości (1 kHz)

± 0,010 dB

Dokładność amplitudy

± 0,05 dB

Flatness (10 Hz – 20 kHz)

±0,010 dB

Flatness (10 Hz – 20 kHz)

± 0,008 dB

Szumy własne

2.0 µVrms

 Tabela 1 - Parametry techniczne sekcji analogowej analizatora Audio Precision APx516B ​

Poszukujesz analizator do pomiarów akustycznych? Sprawdź APx517B

Pomiary w domenie cyfrowej


Jedną z głównych zalet APx516B jest możliwość modułowego dopasowania analizatora do pomiarów w domenie cyfrowej. Dostępne jest to poprzez slot modułowy, każdy analizator APx516B może zostać wyposażony w jeden moduł.

Rys. 2 - Analizator Audio Precision APx516B z dodatkowym modułem DSIO​

Audio Precision oferuje moduły przeznaczone do testów w określonych zakresach protokołów cyfrowych takich jak: HDMI, PDM, Bluetooth®, AES/SPDiF i szeregowych protokołów m.in. I2S. Pozwala to na skompletowanie kompleksowego rozwiązania pomiarowego w korzystnej cenie. 


Poniżej przedstawione zostały moduły pomiarowe oferowane przez Audio Precision.

Rys. 3 - Moduły Audio Precision dedykowane pomiarom w domenie cyfrowej ​

Dowiedz się więcej o modułach do pomiarów w domenie cyfrowej Audio Precision

Funkcje pomiarowe w oprogramowaniu APx500


Audio Precision oferuje pełne środowisko pomiarowe, dostarczając swoje analizatory z gotowym oprogramowaniem, wyposażonym w funkcje pomiarowe dedykowane testom audio. Ponad 50 niezależnych funkcji pomiarowych rozszerzone o szereg darmowych pluginów pozwala na dostosowanie warunków pomiaru do badanego urządzenia. 


Przykładem może być jeden z najbardziej klasycznych pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej. Audio Precision dostarcza w tym zakresie funkcje dedykowane zarówno pomiarom akustycznym rozszerzonym o okno czasowe do pomiarów w pomieszczeniach nie zaadaptowanych akustycznie, jak i pomiarom elektroakustycznym oferując różne typu bodźców pomiarowych, np. Transfer Function, Chirp, czy klasyczny sygnał krokowy. 


Przykłady pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej zostały dokładnie opisane w poniższym artykule: Różne techniki pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej w programie APx500.

Rys. 4 - Pomiar odpowiedzi częstotliwościowej za pomocą funkcji Transfer Function​

Analizator APx516B oferuje pełną swobodę w doborze funkcji pomiarowych optymalizując tym samym wielkość inwestycji w system pomiarowy. Bazowe funkcje, które pozwalają na sprawdzenie najbardziej popularnych i krytycznych parametrów, mogą zostać rozszerzone w formie dodatkowych pojedynczych funkcji, pakietów pomiarowych lub czasowej subskrypcji. Takie rozwiązanie pozwala na dostosowanie analizatora nie tylko pod względem fizycznych możliwości połączeniowych, ale również wymagań pomiarowych aktualnie realizowanych projektów.

Rys. 5 - Rozłożenie pakietów funkcji pomiarowych dla analizatora APx516B

Wdrożenie APx516B na poszczególnych etapach produkcji


Różna charakterystyka badań wykonywanych na poszczególnych etapach wdrażania produktu, wymaga dostosowania systemu do różnych typów pracy. APx516B stanowi atrakcyjny cenowo analizator, przystosowany zarówno do masowych testów produkcyjnych oraz kontrolnych pomiarów projektowych.


Jest to możliwe dzięki dwóm trybom pomiarowym dostępnym w oprogramowaniu APx500.


 • Pierwszy z nich Sequence Mode nastawiony jest na zaprojektowanie powtarzalnych scenariuszy pomiarowych oraz ich automatyzację.
 • Drugi tryb Bench Mode pozwala na podgląd i analizowanie wyników w czasie rzeczywistym. ​

Więcej o oprogramowanu APx500

Rys. 6 - Widok trybu Sequence Mode programu APx500

Rys. 7 - Widok trybu Bench Mode programu APx500

Testy produkcyjne z użyciem APx516B   


Testy produkcyjne zazwyczaj ograniczają się do weryfikacji kluczowych parametrów urządzenia. Dotyczy to szczególnie urządzeń smart, w których ścieżka związana z weryfikacją toru audio, stanowi często jedynie element weryfikacji produkcyjnej. W takich pomiarach kluczowe znaczenie odgrywa czas i automatyzacja procesów.


W tym zakresie analizator audio APx516B i sterujące nim oprogramowanie APx500 oferują:


 • Gotowe funkcje pomiarowe skupione na konkretnych parametrach badanych urządzeń z możliwym ustaleniem limitów informujących o przekroczeniu krytycznych wartości.
 • Możliwość zaprojektowania gotowych sekwencji pomiarowych, które w ciągu kilku sekund wykonają szereg testów akustycznych i elektroakustycznych.
 • API umożliwiające sterowanie analizatorem z poziomu zewnętrznego środowiska (np. .Net, Matlab, Python, LabView).
 • Raporty pomiarowe, eksport i import wartości pomiarowych.
 • Wytrzymały hardware, z szerokim zakresem złączy, przystosowany do produkcyjnych pomiarów audio.
 • Akredytowane wzorcowanie analizatora.

Rys. 8 - Pomiar odpowiedzi częstotliwościowej w programie APx500 z ustawionym limitem wartości granicznych ​

Testy projektowe z użyciem APx516B   


Zapewnienie wspólnej platformy pomiarowej między działami projektowymi / R&D, a produkcją, pozwala na łatwiejsze wdrożenie wspólnych standardów i wymagań względem produkowanego urządzenia. Audio Precision posiada flagową serię analizatorów APx555B oraz APx525B, których zniekształcenia własne wynoszą odpowiednio poniżej -120 dB i -110 dB. Są to również większe inwestycje, które w przypadku mniej wymagających warunków pomiarowych nie będą potrzebne.


W takich przypadkach analizator APx516B zaoferuje:


 • Kompletne rozwiązanie pomiarowe dedykowane testom audio
 • Oprogramowanie z gotowymi funkcjami pomiarowymi
 • Możliwość analizy wyników w czasie rzeczywistym 
 • Testy audio w domenie analogowej i cyfrowej 
 • Konfigurację modułu do pomiarów cyfrowych  
 • Akredytowane wzorcowanie analizatora

Rys. 9 - Pomiary projektowe wykonywane przy użyciu analizatora APx516B​

Akredytowane wzorcowanie


W celu potwierdzenia najwyższej jakości analizatorów Audio Precision, wszystkie modele dostarczane są z akredytowanym świadectwem wzorcowania zgodnym z ISO/IEC 17025. Pozwala to na bezpośrednie wdrożenie systemu i potwierdzenie jakości wykonywanych testów. 

Rys. 10 - Przykładowa strona tytułowa akredytowanego wzorcowania analizatora Audio Precision​

Dodatkowo rozszerzeniem potwierdzenia jakości Audio Precision jest 3 letnia gwarancja obejmująca wszystkie analizatory AP z możliwością wydłużenia jej do 5 lat.

Podsumowanie


Analizator Audio Precision APx516B stanowi odpowiedź na aktualne wymagania produkcyjnych pomiarów audio. Szeroka możliwość konfiguracji względem wymagań pomiarowych, gotowe funkcje i szereg automatyzacji pozwalają na zbudowanie kompletnego systemu pomiarowe o świetnym stosunku jakości do ceny. Szeroka biblioteka API pozwoli na wdrożenie analizatora w aktualne środowisko produkcyjne lub większy system pomiarowe, a dołączone świadectwo wzorcowania potwierdzi wysoką jakość deklarowaną przez Audio Precision.

Produkcyjne pomiary audio urządzeń smart
Poprzednie

Produkcyjne pomiary audio urządzeń smart

Moduł Bluetooth Duo do analizatorów dźwięku serii APx
Dalej

Nowość! Moduł Bluetooth Duo do analizatorów dźwięku serii APx

Ostatnio dodane

[Page Title]

Nowy analizator Audio Precision - APx516B

Produkcyjne pomiary audio urządzeń smart

Produkcyjne pomiary audio urządzeń smart

APx500 FLEX - Konfiguracja interfejsów audio

APx500 FLEX - Konfiguracja interfejsów audio

Program Trade-In 2024 -nawet 25% rabatu!

Program Trade-In 2024 -nawet 25% rabatu!

Social media

SKONSULTUJ SWÓJ WYBÓR

ZE SPECJALISTĄ

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej aparatury do pomiarów akustycznych - umów się na darmową konsultację. 

Postaramy się wybrać dla Ciebie odpowiednie rozwiązania.

Imię
E-mail *
Telefon
Temat zapytania *

Zgadzam się na przetwarzanie danych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.